Các Thiết bị giặt là RENZACCI ( ITALIA ) Cho khách sạn 5 sao ?

,

Thiết kế phòng giặt cho khách sạn tại Nha Trang chúng tôi đã đưa ra giải pháp sử dụng các thiết bị giặt là của hãng RENZACCI. Các thiết bị bao gồm:


THE_ONE_VIET_NAM

 Hội thảo Tư vấn chọn thiết bị giặt là RENZACCI cho khách sạn.


Lựa chọn các thiết bị cơ bản cho nhà giặt khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao, chúng tôi cùng chuyên gia nhà sản xuất máy giặt công nghiệp RENZACCI ITALIA để cùng đưa ra những thiết bị cần thiết nhất, chất lượng nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất cho nhà giặt khách sạn. 

1. SPOT REMOVING MACHINE
RENZACCI - SPOTTING - ITALY.

1. MÁY TẨY ĐIỂM.
Ý RENZACCI SPOTTING


2. Fully Automatic Washer Extractors - Electric heating type
Capacity: 35kg (1:10) (350 liters drum volume) 
Spin speed: 650 rpm (200G)"
RENZACCI  - LX35 ESPEED - ITALY. 

2. Máy giặt vắt hoàn toàn tự động - Loại gia nhiệt bằng điện
Dung tích: 35kg (1:10) (thể tích trống 350 lít)
Tốc độ quay: 650 vòng / phút (200G) "
Ý RENZACCI LX35

3. Fully Automatic Washer Extractors - Electric heating type
Capacity: 55kg (1:10) (55 liters drum volume)
Spin speed: 650 rpm (200G)"
RENZACCI - LX55 ESPEED - ITALY.

3. Máy giặt vắt hoàn toàn tự động - Loại gia nhiệt bằng điện
Dung tích: 55kg (1:10) (thể tích lồng 55 lít)
Tốc độ quay: 650 vòng / phút (200G) "
Ý RENZACCI LX55

4. Fully Automatic Washer Extractors - Electric heating type
Capacity: 70kg
Spin speed: 650 rpm (200G)"
RENZACCI - LX70 ESPEED - ITALY.

4. Máy giặt vắt hoàn toàn tự động - Loại gia nhiệt bằng điện
Sức chứa: 70kg
Tốc độ quay: 650 vòng / phút (200G) 
Ý RENZACCI LX70

5. Dryer - Electric heating type
Capacity: 25kg"
RENZACCI R55 PLUS ITALY.

5. Máy sấy - Loại sưởi điện
Sức chứa: 25kg 
RENZACCI - R55 PLUS - Ý


6. Dryer - Electric heating type
Capacity: 80kg"
RENZACCI  - D160I - TALY.

6. Máy sấy - Loại sưởi điện
Sức chứa: 80kg "
Ý RENZACCI D160

7. DRYCLEANING MACHINE - Electric heating type
Use Hydrocarbon or silicon , capacity 12 kg, 2 solvent base tanks
RENZACCI - KWL 30 HS EXCL MULTISOLVENT - ITALY.

7. MÁY GIẶT KHÔ - Loại sưởi ấm bằng điện
Sử dụng Hydrocarbon hoặc silicon, dung tích 12 kg, 2 bể chứa dung môi 
RENZACCI KWL 30 HS EXCL MULTISOLVENT ITALY

8. VACUUM and Steam Iron board, electric heated
RENZACCI  VAPORETTA E - ITALY.

8. VACUUM và bàn là ủi hơi nước, được làm nóng bằng điện
RENZACCI VAPORETTA E Ý


9. IRONING PRESS WITH VACUUM AND BOILER, utility, padded plateau, air compressor
RENZACCI  UNIPRESS E  ITALY.


10. Form Finisher, UNIVERSAL, ELECTRIC HEATED
RENZACCI  MANICHINO E  ITALY.

10. Cầu là thổi form UNIVERSAL, ELECTRIC HEATED
RENZACCI MANICHINO E Ý


11. Flat work ironer CALANDER fixed plate 3200mm - Electric heating type- FRONT OUTPUT
RENZACCI  MSA3200  ITALY.

11. Máy là ga khổ 3,2m -  CALANDER 3200mm - Loại gia nhiệt bằng điện. 
RENZACCI MSA3200 Ý

12. Flat work ironer CALANDER - 2000mm - Electric heating type FRONT OUTPUT
FIXED PLATE mm 2000
RENZACCI - MSA2000I - TALY.

12. Máy là ga khổ 2m - CALANDER - 2000mm - Loại gia nhiệt bằng điện FRONT OUTPUT
Khổ ga : 2000  mm
Ý RENZACCI - MSA2000


CATALOG THIẾT BỊ GIẶT LÀ RENZACCI ITALIA .


Máy giặt công nghiệp LX E SPEED 16-22-35 Kg.

Máy giặt công nghiệp chúng tôi đã đề xuất cho bạn dòng gắn cứng của chúng tôi, với công nghệ LX ESPEED. Trong thực tế, máy cứng của chúng tôi được gắn cứng được thiết kế với độ chiết cao và Hệ số G là 200. 

May_giat_cong_nghiep_renzacci_LX_E_SPEED_16_22_35_kg
May_giat_cong_nghiep_renzacci_LX_E_SPEED_16_22_35_kg_1Máy giặt công nghiệp LX E SPEED 55-70 Kg.


May_giat_cong_nghiep_LX_E_Speed_55_70_Kg
May_giat_cong_nghiep_LX_E_Speed_55_70_Kg_2
Máy sấy công nghiệp RENZACCI ITALIA.


May_say_cong_nghiep_renzacci_d160

May_say_cong_nghiep_renzacci_d160


May_say_cong_nghiep_renzacci_D80 D110_240

May_say_cong_nghiep_renzacci_D80 D110_240_2

May_say_cong_nghiep_renzacci_D80 D110_240_3

May_say_cong_nghiep_renzacci_D80 D110_240_4Máy sấy công nghiệp Renzacci_R_RZ_Plus

May_say_cong_nghiep_renzacci_R_RZ_Plus_1

May_say_cong_nghiep_renzacci_R_RZ_Plus_2

May_say_cong_nghiep_renzacci_R_RZ_Plus_3

May_say_cong_nghiep_renzacci_R_RZ_Plus_4


Máy giặt khô RENZACCI KWL SMS-HS.

MÁY GIẶT KHÔ : chúng tôi lưu ý rằng được yêu cầu mô hình dung môi HYDROCARBON. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể đề xuất cho bạn dòng TUYỆT VỜI nổi tiếng của chúng tôi KWL 30 HS. Chúng tôi lưu ý rằng nó được yêu cầu cho cả hydrocarbon hoặc silicon. Bằng cách này, chúng tôi có thể đề xuất cho bạn phiên bản MULTISOLVENT.

May_giat_kho_renzacci_KWL_SMS_HS_1

May_giat_kho_renzacci_KWL_SMS_HS_2

May_giat_kho_renzacci_KWL_SMS_HS_3

May_giat_kho_renzacci_KWL_SMS_HS_4


Máy là Lô Là Ga RENZACCI ITALIA Calandra MSA.

MÁY LÀ chúng tôi đã trích dẫn cho bạn mô hình MSA của chúng tôi, tấm cố định, làm nóng bằng điện, được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng.

May_la_lo_la_ga_cong_nghiep_Calandra_MSA

May_la_lo_la_ga_cong_nghiep_Calandra_MSA_2

May_la_lo_la_ga_cong_nghiep_Calandra_MSA_3

May_la_lo_la_ga_cong_nghiep_Calandra_MSA_4

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thiết bị, chọn mua thiết bị và được lắp đặt toàn quốc.